Phường, khu phố,… tiếng Anh là gì? Cách viết địa chỉ bằng tiếng anh
By Maya | | 0 Comments |
Bạn đang cần phải viết địa  chỉ bằng tiếng Anh
Giấy tờ tùy thân – Từ vựng và các mẫu câu trong tiếng Anh
By Maya | | 0 Comments |
Khi ở nước ngoài hay Việt Nam, giấy tờ tuỳ